Grab bike

Grabbikeหายๆคนคงคุ้นเคยดีกับแอปพลิเคชั่นสุดฮิตอย่าง Grab taxi บริการดีๆที่ใชัในการเรียกบริการรถแท็กซี่มารับเราถึงที่ โดยบริการ Grab bike ก็เป็นบริการคล้ายๆกันแต่เปลี่ยนจากรถแท็กซี่มาเป็นรถจักรยานยนต์นั่นเอง และในคราวนี้บริการ Grab bike ก็มาถึงประเทศไทยแล้ว โดยประเทศไทยนั้จะเป็นประเทศที่ 4 ในภูมิภาคอาเซียนที่ได้ใช้ บริการ Grab bike นั่นเอง โดยเริ่มทดลองในเมืองหลวงของเราอย่างกรุงเทพมหานครก่อนนั่นเอง

บริการ Grab bike นั้นเน้นจุดขายที่ความคล่องตัวของรถจักรยานยนตร์เป็นหลัก การให้บริการจึงสามารถทำได้ทั้งการรับส่งสิ่งของและหารโดยสารนั่นเอง ค่าบริการ Grab bike นั้นคิดเป็นอัตรา โดยคิดอัตรากิโลเมตรแรกเริ่มต้นที่ 35 บาท และกิโลเมตรที่ 2-10 ราคา 12 บาท/กิโลเมตร หลังจากกิโลเมตรที่ 11 จะคิดราคา 15 บาท/กิโลเมตร แต่ด้วยความที่บริการ Grab bike เพิ่งเริ่มให้บริการ ดังนั้นในช่วงวันที 5-31 ส.ค.2558 ทางบริการ Grab bike มีโปรโมชั่นใช้บริการ Grab bike ในราคาพิเศษ เพียง 35 บาททุกระยะทาง โดยพิมพ์รหัส BIKEBETA ลงในช่องโปรโมชั่นก่อนเรียกใช้บริการ และเราสามารถติดตามผู้ให้บริการ Grab bike ได้ผ่านทางระบบ GPS เหมือนกับบริการอื่นๆในเครือเลย นอกจากนี้ผู้ให้บริการ Grab bike ทุกคนในบริษัทจะต้องทำการตรวจสอบประวัติอาชญากรรมก่อนรับเข้ามาให้บริการ Grab bike ทุกคนเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของผู้ใช้บริการ Grab bike นั่นเอง

เมื่อผู้ใช้บริการเรียกใช้บริการ Grab bike แล้วก็จะได้ร้บข้อมูลที่จำเป็นของผู้ให้บริการ Grab bike ด้วยเช่น ทะเบียนรถ เบอร์โทร และรูปถ่าย เป็นต้น และผู้ที่เรียกใช้บริการ Grab bike เพื่อรับส่งสินค้านั้นทางบริการ Grab bike จะมีการรับประกันสินค้าให้ในวงเงินสูงสุด 2,000 บาท แต่ถ้าหากเกิดอุบัติเหตขึ้นมานั้นจะต้องตกลงกันแล้วแต่กรณีไป ที่นี้ใครรีบๆตอนเข้าก็มีทางเลือกใหม่แล้วสำหรับการเดินทางในเมืองกรุง นั่นก็คือ บริการ Grab bike นั่นเอง

 

About